CNC İşleme Merkezi Nedir?

CNC İşleme Merkezi
CNC İşleme Merkezi

Teknolojinin etkili ürünleri arasında yer alan CNC makinası ile insan gücünün yapmakta zorlandığı veya vakit kaybettiği pek çok işlemi pratik bir biçimde gerçekleştirmek mümkündür. Talaşlı imalat olarak da bilinen CNC işleme merkezi farklı işleme tekniklerinin tek bir makine ile sağlandığı bir ürünün genel adıdır. Bu işlemler için teknoloji öncesinde farklı tezgah alanları ve farklı makineler gerekmekte idi. Aynı zamanda her alanda usta olan çalışanlar da farklıydı. Bu nedenle işlemler çok daha uzun süreli olmaktaydı. CNC işleme merkezi farklı işlemleri tek bir makine üzerinden sağlamaktadır.  İhtiyaca yönelik olarak tasarlanan CNC işleme merkezi birçok işlem ihtiyacını sağlarken aynı zamanda tasarruf da sağlamaktadır. Özellikle zaman ve alan tasarrufu sağlaması açısından odlukça önemlidir. Farklı makinaların işlemlerini tek bir makinada toparlayan ürünün farklı işlemler için harcanan fazla çaba ve zamanı yok etmektedir. İşleme sürecini kolaylaştırmaktadır ve hassasiyet ile bir çalışma gerçekleştirmektedir.

CNC Nedir?

cnc yatay dikey işleme
cnc yatay dikey işleme

CNC bir işlemler bütünü olup bir ürün oluşumunda yapılması gereken işlemlerin tek bir makine üzerinde toparlanmasıdır. CNC tanımlanasının açılımı ise “computer numerical control” olmaktadır. Bilgisayar yardımı ile yapılan sayısal bir kontrol işlemi olarak da anlamlandırmak mümkündür. CNC içerisinde el müdahalesi bulunmaz ve tüm işlemler bilgisayar üzerinden pratik bir biçime gerçekleşir. Bu nedenle zamandan kazanmak açısından oldukça etlidir. Elbette CNC işleme merkezi üretimi de artıran önemli bir etkendir.

 

Özellikle üretim aşamalarında bir parçanın farklı bir boyuta ve forma kavuşmasını sağlamak oldukça önemlidir. Bu aşamada CNC işleme merkezi olmazsa olmaz makinalar arasında yer almaktadır. Yaptığı işlemler de oldukça çeşitlidir. Frezleme, tornalama, delik açma gibi işlemleri standart işlemler arasında yer aldığı gibi kılavuz çekme, taşlama, raybalama gibi işlemler de bulunmaktadır. Makine bazında çeşitlilik görmek mümkün olsa da ihtiyacı karşılayacak pek çok işlem ürünün sisteminde yer almaktadır. Cnc freze gibi işlem seçeneklerinin bulunması ile bu işlemleri çok daha kısa sürede tamamlamak ve en iyi sonucu almak mümkündür.

CNC işleme merkezini içerisinde belli başlı parçalar yer almaktadır. Bu parçaların başında ise gövde gelmektedir. Bunun yanında tüm süreci kontrol eden ve yöneten bir kontrol paneli de bulunmaktadır. Tezgah önemli bir parça olup tezgah mili, tablası ve takım magazini yer almaktadır. Gövde zemini oluştururken tezgah parçaları bu zemin üzerine yerleşmektedir.

CNC İşleme Merkezi Çeşitleri Nelerdir?

CNC işleme merkezi çeşitleri iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu başlıklar dikey ve yatay olacak şekilde çeşitlenmektedir. CNC işleme merkezleri dikey ve yatay işleme merkezlerinde farklı alt başlıklara da ayrılmaktadır. Burada işlemler ve daha pek çok faktör değişim gösterebilmektedir. CNC işleme merkezi birden fazla işlemi yaptığı için hem yatay hem de dikey kullanım alanı sunmaktadır. Elbette ürünün güç ihtiyacı da önemlidir. Bunun yanında uygulama alanlarına da dikkat etmek aslında tercih edilecek ürünü belirtmektedir.

CNC Dikey İşleme Merkezi

CNC dikey işleme merkezi aslında kesme işlemini gerçekleştiren parçanın kesilecek düzleme dik indiği işlemlerdir. Bunun için uygun tezgah tipleri bulunmaktadır ve bu ürün de kendi içerisinde farklı gruplara ayrılmaktadır. Birçok farklı malzemenin kesme işlemleri yapılabildiği gibi delme gibi farklı işlemler de CNC dikey işleme merkezinde yapılabilmektedir. CNC dikey işleme merkezi çeşitleri şu şekilde sıralanmaktadır:

  • CNC C T tipi dik işleme merkezi
  • CNC T tipi dik işleme merkezi
  • CNC köprü tipi dik işleme merkezi
  • CNC portal tip dik işleme merkezi

CNC C tipi tezgâha odlukça yaygın olarak kullanılan tezgahlardır ve C formuna benzediği için bu şekilde adlandırılmıştır. CNC C tipi dik işleme merkezinde kolon sabit olarak durur ve iş mili olarak belirtilen bölüm de bu kolon üzerinden hareket eder. Kullanımı kolay olarak görülen CNC C tipi işleme merkezi çift taraflı olarak hareket eder ve aynı zamanda seri imalat için de tercih edilen bir üründür. Z, X VE Y ekseni çerçevesinde yürütülen bir üründür. Ancak ürün ortalama 2 ton ve üzeri parçalar için pek de uygun değildir. CNC T tipi dik işleme merkezi C tipi kadar yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak özellikle ince ve uzun olan parçalara form kazandırmak için tercih edilmektedir. Kolonu sabit olmayıp aşağı ve yukarı biçiminde hareket etmektedir. T görüntüsüne sahip odluğundan CNC T tipi işleme merkezi adını almaktadır. Yatırım maliyeti açısından biraz daha yüksektir ancak özellikle diğer makinelerin yapamadığını yapabilmesi açısından özel bir üründür. Aynı zamanda ağır parçalar için de uygun bir makinedir.

CNC köprü tipi dik işleme merkezleri H formuna benzemektedir. H tipi de denmesinin bir diğer sebebi bu olmaktadır. İki adet sabit kolondan ve bu kolonu bir noktada birleştiren bir köprüden oluşmaktadır. İş mili olarak adlandırılan bölüm de aşağı yukarı ve sağa sola olacak şekilde hareket edebilmektedir. Geometrik sarkma sorununun yaşanmadığı bir üründür ve özellikle orta ile geniş ebatlı ağırlık açısından da fazla olan parçalar ile uyumludur. Portal tipi CNC işleme merkezinde zeminde iş parçasını sabit görmek mümkündür. Özellikle burada işlenecek parça ağır ise bu durumda tercih edilen bir makinedir.

CNC Yatay İşleme Merkezi

CNC yatay işleme merkezi aslında iş milinin düzlem üzerinde paralel olarak yer aldığı bir üründür. Kesme biçimi yatak düzlemdedir ve bu nedenle bu adı almaktadır. Yatırım maliyeti açısından daha fazla olan bu üründe döner tabla kullanımı da görülür. Özellikle ağır parçalar için öne çıkmaktadır. Talaş açısından avantajlı olan CNC yatay işleme merkezinde ürünün ömrü de uzamaktadır.

CNC İşleme Merkezi Avantajları Nelerdir?

CNC işlem merkezlerinin en büyük avantajı zamandan kazanmaktır. Özellikle seri üretime geçmek isteyen firmaların CNC işleme merkezi kullanımı odlukça önemlidir. Zaman kaybının son bulması ile birlikte üretim de büyük oranda hızlanmaktadır. Bunun yanında CNC işleme merkezi içerisinde ayarlamalar da yer aldığından belirli ayarlara uygun aynı işler ortaya çıkabilmektedir. İnsan eli ile çıkarılan ürünlerde bekli başlı hesap hataları ya da her parçanın aynı çıkmama problemini burada görmek mümkün değildir. Bunların yanında ek ekipmanlara da gerek kalmaz. Bu da maliyet açısından öne çıkmaktadır. CNC işleme merkezinde ekipmanlar bütünü ile yer almaktadır. CRAFDS olarak 3d baskı hizmetine ek olarak CNC işleme hizmeti de vermekteyiz.